Kim jest zarządca nieruchomości?

Kim jest zarządca nieruchomości i jak przygotować się do tego zawodu?

Przepisy prawne regulowały jasno zakres obowiązków i przygotowanie do zawodu zarządcy nieruchomości i m.in. sposób uzyskiwania licencji, do dnia 01 stycznia 2014 roku.

Obecnie, po deregulacji zawodów, należy przyjąć, że zakres czynności wykonywanych przez zarządcę jest bardzo podobny do tych, które obowiązywały przed deregulacją.

Aktualnie zarządca nieruchomości to przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą z zakresu zarządzania nieruchomościami. Nie ma żadnych wymogów prawnych co do wykształcenia, obowiązków czy zakresu czynności (działalność może założyć w tej chwili każdy, nawet niemający zielonego pojęcia o zarządzaniu nieruchomościami).

Wszystko,co wykonuje taki przedsiębiorca, znajduje swoje odzwierciedlenie w zapisach umowy, jaką podpisuje ze swoimi klientami.

Czym się zajmuje zarządca nieruchomości (często mylony z administratorem)?

Przede wszystkim musi dbać o gospodarkę ekonomiczno – finansową nieruchomości.

W porozumieniu ze zleceniodawcą powinien przewidywać inwestycje w nieruchomość, aby pozostała ona przynajmniej w stanie niepogorszonym (tworzenie planów). Dzięki zarządcy, właściciel może utrzymać, a nawet zwiększyć swoje zyski z nieruchomości.

Do obowiązków zarządcy należy także zapewnienie bezpiecznego użytkowania i właściwa eksploatacja nieruchomości, musi także na bieżąco wykonywać usługę administrowania daną nieruchomością.

Zarządca zobowiązany jest sprawować nadzór nad przeprowadzaniem okresowych przeglądów nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spisywać umowy z najemcami, firmami sprzątającymi, regulować zobowiązania z tytułu umów z dostarczycielami mediów i odbiorcami nieczystości.

Zarządca nieruchomości musi się dlatego wykazywać dużą odpowiedzialnością a także dyspozycyjnością. Odpornością na stres i umiejętnością rozwiązywania konfliktów. Ważne są tutaj także wszystkie kompetencje miękkie, o których pisałam w artykule o zawodzie pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Należyte wykonywanie tego zawodu wymaga posiadania przynajmniej podstawowej wiedzy z zakresu budownictwa, podstaw ekonomii czy prawa cywilnego i administracyjnego. Na marginesie muszę dodać, że niestety brak podstawowych standardów wykonywania zawodu, odbija się na stanie budynków, a co za tym idzie na bezpieczeństwie mieszkańców.

Wspólnoty mieszkaniowe wolą dlatego podpisywać umowy o zarządzanie nieruchomością z tymi, którzy posiadają państwową licencję, ponieważ mają wtedy przynajmniej potwierdzenie wiedzy danej osoby.

A wiedza i doświadczenie stanowią podstawę przy rozpatrywaniu ofert.

Do obowiązków zarządcy należą także windykacja, sporządzanie dokumentacji technicznej (np. książka obiektu budowlanego), prowadzenie ewidencji lokali i lokatorów, eksploatacji oraz archiwizowanie całej tej dokumentacji.

Na ogół na zarządcy spoczywa także obowiązek dbania o zabezpieczenie strony finansowej zleceniodawcy czyli prowadzenie całej księgowości – obsługa konta bankowego czy sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych, rozliczenia z Urzędem Skarbowym.

Różne stowarzyszenia nieruchomościowe oraz zarządcy posiadający licencje sprzed 2014 roku, organizują kursy i szkolenia, wydają również swoje licencje i ktoś, kto chce wykonywać zawód zarządcy nieruchomości, powinien bezwzględnie z takich kursów korzystać. Zarządcy muszą cały czas śledzić przepisy prawne, skarbowe, budowlane i na bieżąco dokształcać się.

Bez należytego poziomu wiedzy, nie da się niestety należycie wykonywać obowiązków ciążących na zarządcy.

Dlatego też tak dużo w tej chwili jest spraw sądowych przeciwko zarządcom nieruchomości, np. o nadużycia finansowe czy błędy budowlane.

Zarządca musi być osobą niekaraną i zobowiązany jest (tak jak i pośrednik w obrocie nieruchomościami) do posiadania polisy OC za ewentualne szkody, które mogą powstać przez jego działanie albo działanie osób, które wykonują pracę pod nadzorem przedsiębiorcy.

W ostatnich latach, osoby w głównej mierze nieposiadające wykształcenia z zakresu zarządzania nieruchomościami, ale też i licencjonowani zarządcy, zaczęli propagować i polecać usługę z dużo mniejszą odpowiedzialnością, czasami dla nich bardziej dochodową i wymagającą dużo mniejszej wiedzy, a mianowicie zarządzanie najmem.

O takich usługach, jak i o zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi przeczytacie w innych artykułach.

Na zakończenie jeszcze raz powtórzę: jest to zawód niełatwy, wymagający dużej wiedzy z wielu dziedzin, a istotnymi elementami dobrego zarządzania, są przede wszystkim doświadczenie, profesjonalizm i uczciwość.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *