Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej

Kupowałeś mieszkanie czy dom w kredycie. Udało Ci się wszystko zgodnie z planem i stałeś się posiadaczem wymarzonych czterech kątów.

Nie wiem, czy nie większą radość sprawi spłacenie zaciągniętego kredytu i uwolnienie się od rat.

Jeśli już po kilkunastu latach uda się wyjść z zadłużenia, to kolejnym Twoim, jak najszybszym krokiem, powinno być złożenie do sądu wniosku o wykreślenie z hipoteki.

Kiedy zachodzi możliwość wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej (KW)?

Po pierwsze musi zostać spłacony cały zaciągnięty kredyt, a po drugie wierzyciel hipoteczny czyli najczęściej bank, musi wyrazić zgodę na usunięcie wpisu z KW.

Nawet jeśli spłacimy cały kredyt lub np. hipotekę przymusową za zaległe podatki na rzecz Skarbu Państwa, to wykreślenie wpisu z KW nie odbywa się automatycznie.

Poza wyżej wymienionymi stacjami, o wykreślenie hipoteki wystąpić możemy również wtedy, gdy chcemy refinansować swój kredyt. Jeden bank zostaje wykreślony, a wpisany kolejny, w którym dostaliśmy niższą ratę.

Hipotekę należy również wykreślić, jeśli sprzedajemy swą nieruchomość obciążoną kredytem. Bank wydaje wówczas promesę zgody na wykreślenie hipoteki. Po wpłacie na rachunek banku kwoty odpowiadającej wysokości wierzytelności, nowy właściciel nieruchomości otrzymuje od banku zaświadczenie o zgodzie na usunięcie wpisu.

Jak usunąć wpis w IV dziale księgi wieczystej?

Aby wpis w KW został usunięty, musimy złożyć odpowiedni wniosek (KW-WPIS). Może złożyć go wierzyciel, jak i dłużnik. W praktyce to do nas, jako właścicieli będzie należało złożenie wniosku, ponieważ wierzycieli zupełnie to nie interesuje.

Wierzyciel hipoteczny ma tylko obowiązek współpracować z nami przy wykreśleniu wygasłej hipoteki (art. 100 Ustawy o księgach wieczystych i hipotece).

Załącznikiem do wniosku o wykreślenie hipoteki jest dokument wystawiony przez wierzyciela, potwierdzający wygaśniecie wierzytelności.

Dokument powinien m.in. zawierać dane kredytobiorcy, numer KW i adres nieruchomości obciążonej hipoteką, zgodę wierzyciela na wykreślenie hipoteki z KW i datę wygaśnięcia wierzytelności.

Dokument taki nazywamy kwitem lub listem mazalnym. Pomaga on wymazach hipotekę z KW i przywrócić właścicielowi pełnię praw władania nieruchomością.

Pismo musi być oczywiście podpisane przez bank, ZUS lub urząd skarbowy, ewentualnie przez osobę fizyczną lub prawną, która udzielali pożyczki bądź kredytu. W tym ostatnim przypadku, podpis musi być potwierdzony przez notariusza.

Nie ma wzoru, który obowiązuje przy składaniu prośby o wystawienie listu mazalnego. Można to zrobić ustnie lub pisemnie (oczywiście lepiej pisemnie, gdyż mamy wtedy „podkładkę”, że wystąpiliśmy z takim wnioskiem).

Może się zdarzyć, że bank lub inny wierzyciel odmówi nam udzielenia zgody na wykreślenie hipoteki (np. urząd skarbowy nie wyraża zgody na wykreślenie hipoteki, jeśli wierzytelność się przedawniła, ale nie wygasła).

Wtedy pozostaje nam domaganie się wykreślenia wpisu w drodze powództwa o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym.
Prawomocne orzeczenie sadu zastępuje wtedy zgodę wierzyciela.

Czasami może się również zdarzyć tak, że bank, który udzielał nam kredytu przestał już istnieć. W takiej sytuacji należy zwrócić się do Banku Gospodarstwa Krajowego, który m.in. wydaje oświadczenia, pozwalające wykreślić stare hipoteki.

Wypełnienie i złożenie wniosku KW-WPIS

Po uzyskaniu listu mazalnego, musimy wypełnić wniosek, który dostępny jest w sądach wieczystoksięgowych, na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości i na niektórych stronach internetowych sądów rejonowych. Tam też można się zapoznać z prawidłowo wypełnionymi wnioskami.

Po wypełnieniu formularza, aby złożyć dokumenty w sądzie, musimy jeszcze posiadać wyżej wspomniany list mazalny, dowód uiszczenia opłaty sądowej za złożenie wniosku oraz pełnomocnictwa potwierdzające reprezentowanie wierzyciela przez osoby podpisane pod oświadczeniem wierzyciela.

Opłata za wykreślenie hipoteki z KW wynosi 100,00 zł i możemy ja uiścić tradycyjnie, w kasie sądu, przelewem na rachunek wydziału ksiąg wieczystych w sądzie lub na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Pamiętać musimy o wpisaniu nr KW, której dotyczy wniosek oraz w tytule przelewu wpisach jeszcze, że opłata dotyczy wykreślenia hipoteki z KW.

Czas oczekiwania na wykreślenie hipoteki

Jeśli już złożyliśmy prawidłowo wypełniony wniosek KW-WPIS (w dwóch egzemplarzach) wraz z wymaganymi dokumentami, pozostaje nam tylko czekać na list polecony z sądu, informujący o wykreśleniu hipoteki, czyli ograniczonego prawa rzeczowego ustanowionego na nieruchomości.

Może to niestety trwać nawet klika miesięcy. Sąd musi sprawdzić nasz wniosek i dołączone do niego załączniki. Czas oczekiwania zależy od miasta, w którym składamy wniosek i od ilości spraw w sądzie wieczystoksięgowym. Ustawowo nie ma żadnego terminu, w którym sąd byłby zobowiązany do wykreślenia hipoteki.

Po co składamy wnioski o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej?

Po pierwsze po to, aby stan prawny nieruchomości był zgodny ze stanem faktycznym, uwidocznionym w KW.

Po drugie i może najważniejsze, dla swojego komfortu psychicznego. Po wykreśleniu hipoteki mamy pewność, że bank nie zgłosi się do nas z żadnym roszczeniem. Możemy spać spokojnie i sami decydować o swojej nieruchomości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *