Kupno działki leśnej – jak kupić działkę leśną?

Jak pisałam już w „Kupno działki – rodzaje działek”, działki leśne należą do najtańszych na rynku.

Czy jednak warto zainteresować się taką działką sugerując się tylko ceną?

Co powinniśmy wiedzieć lub co powinien wiedzieć pośrednik, do którego zwrócimy się o pomoc?

Zakup działki leśnej jest bardzo korzystnym rozwiązaniem dla osób traktujących ziemię, jako inwestycję długoterminową. Po pierwsze za niewielkie pieniądze stajemy się właścicielami ziemskimi, a po drugie, w przyszłości może ulec zmianie charakter działki, nawet jeśli sami nie będziemy o to zabiegać.

Odradzam natomiast kupno działki leśnej osobom, które skuszone niską ceną, myślą o odlesieniu i wybudowaniu domu.

Działka leśna wg definicji ustawy, to zwarty teren o powierzchni minimum 0,1 ha (1000 m²) porośnięty roślinnością leśną lub częściowo pozbawiony takiej roślinności, ale przeznaczony pod uprawy leśne.

Niech nie zwiedzie nas wizyta w terenie i zapewnienia prywatnego sprzedającego , że śmiało możemy na polanie, która zobaczyliśmy w środku lasu wybudować dom.

Jeśli już jesteśmy zainteresowani kupnem działki leśnej, to pierwsze nasze kroki powinny być skierowane do urzędu gminy i tam możemy zapoznać się z MPZP (miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego), który jest dostępny dla wszystkich.

Jeśli jest to teren leśny, to zobaczymy symbol ZL. Traktując zakup jako długofalową inwestycję, możemy szybko kupić taką działkę i cieszyć się własnością kawałka lasu.

Odlesienie działki

Nieco bardziej skomplikowana sprawa staje się w momencie, jeśli wymarzyliśmy sobie piękny dom w lesie.

Odlesienie działki jest długotrwałe i kosztowne. Jeśli w MPZP na działce leśnej dopuszczalna jest zabudowa (bo takie też są), to powinniśmy udać się do regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych z wnioskiem o wyłączenie gruntu z dalszej produkcji leśnej. Cel wyłączenia musi byś zgodny z nieleśnym przeznaczeniem gruntów leśnych w planie zagospodarowania przestrzennego.

Jeśli brak jest MPZP, to powinniśmy statut działki sprawdzić na mapach geodezyjnych i w ewidencji gruntów, prowadzonych przez Starostwo Powiatowe lub Urząd Miasta interesującego nas regionu.

Warto w tym miejscu wspomnieć, iż tereny leśne oznaczane są symbolem ZL, warto zwracać także uwagę na ZN czyli tereny zielone podlegające ochronie przyrody, a także ZZ – obszary zagrożone powodzią.

Na działce leśnej możemy wybudować jedynie obiekty związane z gospodarką leśną (ambony, zadaszenia, ogrodzenia upraw, domki myśliwskie, altany, wiaty), po uprzednim uzyskaniu zgody.

Czasami nawet jeśli widzimy stary, gęsty drzewostan, nie musi być on działką leśną. Warto zatem sprawdzać dokładnie wszystkie dokumenty. I odwrotnie, teren zupełnie pozbawiony drzew, może się okazać działką leśną.

Jeśli już staniemy się właścicielami działki leśnej, to musimy pamiętać, że możemy sobie ustawić znak „Zakaz wstępu do lasu” i to właściwie tyle.

Nie jest możliwe trwałe ogrodzenie działki leśnej. Możemy oczywiście wystąpić do dyrekcji Lasów Państwowych o wydanie zezwolenia, które musi być bardzo solidnie umotywowane, ale nie zawsze uzyskamy zgodę. Grodzic możemy jedynie nasadzenia młodych drzew, w taki sposób, który nie ingeruje w grunt. Najczęściej są to drewniane słupki plus siatka.

Przy okazji kupna działki leśnej warto także zapoznać się z UPUL (uproszczonym planem urządzenia lasu – obowiązuje przez 10 lat), ISL (inwentaryzacją stanu lasu). Dokumenty te otrzymamy w Nadleśnictwie Lasów Państwowych lub starostwie powiatowym. Jeśli takich dokumentów nie będzie, to legalnie nie możemy dokonać wycinki żadnego z drzew.

Pamiętajmy także, iż na prywatnym właścicielu lasu spoczywają pewne obowiązki, np. uzupełnienie stanu drzew czy dolesianie po wycince.

Jeszcze przed zakupem (lub po) warto zainteresować się możliwością dopłat do działek leśnych. W zależności od miejsca położenia działki , rodzaju gruntów, nachylenia terenu i rodzaju inwestycji, jakiej chcemy dokonać, dopłaty takie wahają się od 8000,00 do 14000,00 za 1 ha.

O czym jeszcze jako pośrednicy powinniśmy wiedzieć i na co uczulić klienta?

Lasy Państwowe mają prawo pierwokupu działki leśnej. Jeśli mamy klienta zainteresowanego kupnem i klienta sprzedającego, to trzeba ich poinformować, że notariusz sporządzi warunkową umowę sprzedaży.

Informuje on Lasy Państwowe o chęci zawarcia umowy przez strony, a Lasy Państwowe mają miesiąc na decyzję, czy są zainteresowane danym gruntem.

Jeśli tak, to dla klienta kupującego szukamy innej działki.

Natomiast klient sprzedający może podpisać akt notarialny z Lasami Państwowymi. Ceny na ogół są bardzo zbliżone do tych, jakie proponowane są na wolnym rynku.

Czy warto inwestować w działkę leśną?

Jeżeli ma to być długofalowa inwestycja, to jak najbardziej: tak.

W innym przypadku każdy sam musi się zastanowić i odpowiedzieć sobie na to pytanie.

Jeszcze jest wiele tematów związanych z działkami leśnymi, których tu nie poruszyłam.

Myślę, że np. o możliwości odlesienia i etapach działań w tym kierunku, napiszę innym razem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *