Kupno działki inwestycyjnej – jak kupić działkę inwestycyjną?

Wcześniej pisałam już o tym, iż działki inwestycyjne to tereny, które nadają się pod zabudowę uciążliwą oraz pod budownictwo mieszkaniowe (dla deweloperów).

Tak jak przy działkach budowlanych nie ma jednej sprecyzowanej definicji, tak i przy działkach inwestycyjnych po prostu przyjmuje się, iż są to nieruchomości gruntowe przeznaczone pod konkretne inwestycje budowlane, najczęściej przemysłowe o charakterze uciążliwym.

Dlatego też w potocznym nazewnictwie często można spotkać działkę inwestycyjną i przemysłową, jako nazwę tego samego terenu. Również natknąć się można na termin działki usługowej, która przeznaczona jest pod prowadzenie działalności usługowej lub zabudowę związaną z usługami, np. fabrykę.

Ze względu na przeznaczenie, tereny działek inwestycyjnych znajdują się na obrzeżach miast lub wsi.

Uciążliwy charakter inwestycji to często zanieczyszczenie terenu, uciążliwy hałas, odrażający zapach itp.

To często tereny, które wykorzystuje się pod budowę magazynów, zakładów przetwórstwa, farbiarni, zakładów chemicznych, składowisk złomu czy śmieci.

Ważne dokumenty przed zakupem działki

Przed zakupem działki inwestycyjnej należy sprawdzić MPZP (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego), tak jak zresztą przy każdym innym rodzaju działki. Jest to ważne, ponieważ może się okazać, iż plan zagospodarowania nie przewiduje takiej zabudowy, o jakiej my myślimy i nie będzie spełniała ona naszych oczekiwań. Jeśli w danej gminie nie ma MPZP, a inwestor chce kupić dość duży teren gruntu pod inwestycje, opłacalną także dla gminy, to łatwiej takiemu inwestorowi przekonać radę gminy do takich, a nie innych WZ (warunków zabudowy).

Ważnym dokumentem, który musimy uzyskać przed zakupem działki inwestycyjnej, jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, inaczej mówiąc dokument będzie warunkował takie przeprowadzenie naszej inwestycji, aby miało ono jak najmniejszy wpływ na środowisko naturalne. Dokument ten jest wydawany przez urząd środowiska dla danej gminy, po ocenie przedsięwzięcia.

Ważne przy zakupie działki inwestycyjnej jest sprawdzenie dostępu do drogi publicznej.

Działki inwestycyjne zyskują na wartości.

Coraz więcej osób dokonuje zakupów przez internet, a co za tym idzie wzrasta zapotrzebowanie na miejsca do magazynowania towarów. Nie wydaje się, iż ten trend się odwróci. Będzie się utrzymywał i ciągle rósł, dlatego coraz trudniej i coraz drożej można nabyć tereny pod zabudowę przemysłową czy usługową.

Deweloperzy coraz częściej decydują się na grunty nieopodal małych miast i wsi, gdyż takie lokalizacje będą atrakcyjne dla mieszkańców dużych miast, nawet jako lokum wakacyjne.

Na co zwracać uwagę

Muszę tutaj wspomnieć, iż na jedną działkę może być wydanych kilka różnych WZ. Nawet już jak mamy je wydane, to wcale nie znaczy, że możemy rozpocząć inwestycję. Wystarczy, że ktoś z sąsiadów, czy mieszkańców danej gminy wniesie sprzeciw, co do naszej budowy i już jesteśmy zablokowani. Wtedy rozwiązaniem mogą być te inne WZ.

Chcę tu jeszcze zwrócić uwagę, aby kupując działkę inwestycyjną jako deweloper czy inwestor przemysłowy, zastanowić się nie tylko nad ceną. Ona może być bardzo atrakcyjna.

Wiemy, kto będzie korzystał z obiektu wybudowanego przez nas, więc musimy się zastanowić, czy rzeczywiście będzie potem miał dobry dostęp do dóbr, które są dla niego niezbędne (np. przychodnia, przedszkole, szkoła, apteka, bank itd.).

Jeśli mamy w planie budowę magazynów, to musimy zorientować się, jaka jest sytuacja zatrudnienia na danym obszarze, czy będzie miał kto później tam pracować
i jak dojechać.

Takich pytań należy postawić sobie wiele, zanim zdecydujemy o zakupie.

Chyba, że jest to zakup typowo inwestycyjny i kupujemy grunt z myślą o późniejszej sprzedaży (nieruchomość kapitałowa).

I czekamy.

Na lepszy MPZP czy lepsze WZ, na zmianę liczebności ludności na danym obszarze, na decyzje innych deweloperów, czy na budowę innych zakładów lub magazynów.

I sprzedajemy z zyskiem.

Bez względu na to , kiedy to nastąpi, na pewno nie będzie to inwestycja chybiona.

Albo przy dogodniejszych warunkach, możemy dostosować swoją budowę do istniejącej już infrastruktury i stać się konkurencją dla tych, którzy zdecydowali się budować wcześniej niż my.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *