Remont – co to jest?

Hasło tytułowe jest znane każdemu bardzo dobrze.

Ale czy każdy z nas zna jego definicję?

Dlaczego o tym postanowiłam napisać?

Przeglądając ogłoszenia o sprzedaży czy też najmie nieruchomości, zauważamy, że często właściciele kuszą nas informacjami typu :”mieszkanie po generalnym remoncie”.

Jedziemy oglądać nieruchomość i jakie jest nasze zdziwienie i rozczarowanie, gdy okazuje się, że właściciel pomalował tylko ściany i wg niego to już jest remont generalny.

Remont wg definicji to naprawa

Obszerniejszą definicję remontu znajdziemy w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (art 3 art. pkt 8). Mówi ona, że terminem „remont” określa się wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych, niż użyto w stanie pierwotnym.

Remont polega więc na wymianie jedynie poszczególnych elementów i zastąpieniu ich nowymi.

Prawo budowlane wyróżnia kilka rodzajów prac budowlanych. Są to między innymi remonty, przebudowy i konserwacje.

W przypadku remontów i konserwacji zazwyczaj nie są wymagane żadne zgody, ponieważ takie działania służą dbaniu o bezpieczeństwo mieszkania i jego dobry stan techniczny. Natomiast przebudowa jest działaniem mającym na celu zmianę parametrów technicznych i użytkowych nieruchomości.

W przypadku przebudowy dochodzi do zmiany układu pomieszczeń w mieszkaniu albo modyfikacji instalacji technicznych.

Nigdzie w Prawie budowlanym nie definiuje się remontu generalnego.

Pozwolenie na budowę

Jeśli chcemy wyburzyć ścianę w naszym lokalu albo zmienić usytuowanie kuchenki gazowej w kuchni czy zlewu, będziemy musieli wystąpić o pozwolenie na budowę.
Bardzo często pozwolenie na budowę kojarzymy tylko i wyłącznie z zamiarem budowania domu. Tymczasem dokument ten odnosi się również do prac przeprowadzanych w już istniejącym domu czy mieszkaniu.

Jeśli więc planujemy przeprowadzić remont mający na celu ogólne odświeżenie mieszkania poprzez malowanie ścian, to żadna zgoda nie jest nam potrzebna.

Z kolei, gdy na przykład chcemy połączyć kuchnię z pokojem, wyburzając ścianę, to będziemy już potrzebowali pozwolenia na budowę.

Nie występuje w naszym prawie budowlanym pojęcie remontu generalnego, więc jeśli spotkamy się z takim oznaczeniem prac, pytajmy zawsze dokładnie, co i kiedy zostało wymienione.

Poza pojęciem „remont generalny” funkcjonuje pojęcie stosowane w statystyce publicznej – „remont kapitalny” . Są to wszystkie prace zmierzające do przywrócenia obiektowi funkcjonalności pierwotnej (minimum 60% napraw bądź wymiany wszystkich elementów budowlanych lub instalacyjnych).

Używamy na co dzień pojęcia remontu generalnego, nie znając jego definicji. Bo jej nie ma.

Jest to tzw. definicja umowna, dlatego tak ważne jest zawsze doprecyzowanie robót budowlanych, jakie będą czy były wykonane.

Oprócz zwrotu „remont kompleksowy” spotykamy wspomniany wcześniej „remont kapitalny”, „generalny” itd. Wszystkie te terminy oznaczają szereg prac zmierzających do wymiany lub naprawy wszystkich zużytych elementów budynku i wyposażenia.

Remontu dokonujemy najczęściej wówczas, gdy zaniedbano bieżącą konserwację.

Konserwacja

Jest to zbiór prac prowadzących do utrzymania danego obiektu w dobrym stanie, pozwalających na jego dalsze użytkowanie i zachowanie walorów estetycznych. Malowanie ścian, jeśli nie polega na odtworzeniu stanu pierwotnego obiektu budowlanego, nie jest remontem, a konserwacją. Tak samo wymiana płytek, o ile nie przywraca stanu pierwotnego obiektu budowlanego, także jest konserwacją.

W wyniku remontu nie mogą powstać nowe elementy (ani żadne unowocześnienia), ponieważ stanie się wtedy modernizacją.
Podobnie rzecz ma się z rozebraniem bądź wzniesieniem ścianek działowych, które o ile nie łączą się z przywróceniem stanu poprzedniego obiektu budowlanego, stanowią konserwację.

Remontu nie będą więc stanowić prace mające na celu utrzymanie obiektu budowlanego w dobrym stanie techniczno-użytkowym.

Wszystkie takie roboty budowlane należy zakwalifikować jako konserwację, która nie wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę albo dokonania zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych.

Pamiętajmy jednak, że jeśli nasze mieszkanie znajduje się w zabytkowej kamienicy, to niektóre prace będą wymagały zgody konserwatora zabytków, co może znacząco wydłużyć całkowity czas trwania prac budowlanych.

W zakresie odświeżenia lokalu mieszkalnego, dobrze przemyślany plan może znacząco skrócić czas pracy naszej bądź ekipy budowlanej. Dodatkowo pozwoli na rozsądne wykorzystanie dostępnego budżetu.

Plan taki należy opracować jeszcze przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac konserwacyjnych czy remontowych, aby później uniknąć ewentualnych niespodzianek związanych z przekroczeniem limitu budżetu.

Ważna jest również kwestia formalna – załatwienie różnego rodzaju pozwoleń czy zgód (o ile będą konieczne) wydawanych przez spółdzielnię bądź wspólnotę mieszkaniową.

Prace remontowe wewnątrz swojego mieszkania, które nie będą w żadnym stopniu ingerowały w strukturę części wspólnych budynku, możemy przeprowadzać bez żadnych zgód.

Zarówno remont mieszkania, jak i jego wykończenie, wymagają starannych przygotowań.

Jak przeprowadzić krok po kroku taki remont mieszkania w bloku, już w następnym artykule.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *