Zmiany w prawie budowlanym. Już niedługo będzie można budować bez zezwolenia, choć pod pewnymi warunkami

Rząd przygotowuje projekt zmian prawa budowlanego, który pozwoli na budowanie wielu budynków bez zezwolenia. Zgodnie z założeniami budynki powyżej 70 mkw, tak samo jak przydomowe schrony do 35 mkw będą mogły być budowane bez pozwolenia na budowę. Jest jednak kilka warunków.

Nowelizacja prawa budowlanego ulgą dla budujących?

Zgodnie z podanym na stronie Rządowego Centrum Legislacji zmiany mają na celu przyspieszenie procesu budowlanego oraz uproszczenie formalności. Według założeń projektu budowa domów jednorodzinnych o powierzchni powyżej 70 mkw ma być możliwa na podstawie uproszczonej procedury administracyjnej.

Obecnie z takiego dobrodziejstwa korzystają osoby, które budują mniejsze, do 70 mkw domy. Uproszczenie polegać ma na tym, że jedynie na podstawie zgłoszenia, a nie jak dotąd w oparciu o pozwolenie na budowę będzie można przystąpić do realizacji inwestycji.

Jednak aby móc skorzystać z uproszczonej procedury, projektowany dom nie będzie mógł mieć więcej niż dwie kondygnacje i będzie musiał być budowany na własne potrzeby mieszkaniowe. Pozostanie natomiast obowiązek prowadzenia dziennika budowy i zatrudnienia kierownika budowy.

Nie tylko budynki mieszkalne

Zgodnie z projektem ustawy prawo budowlane łatwiej też będzie budować mniejsze obiekty handlowe.

Bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, tylko na podstawie zgłoszenia będzie można stawiać kioski i małe pawilony handlowe o powierzchni do 15mkw, wiaty oraz budynki gospodarcze wykorzystywane w rolnictwie.

W katalogu obiektów zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę znalazły się także maszty, zbiorniki na wody opadowe, jak również drobne obiekty przy boiskach, np. szatnie. Jednak, aby móc skorzystać z tych ułatwień, warto dokładnie przeanalizować projekt.

Większość przepisów ma wejść w życie 1 stycznia 2023 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *