Wyższe zachęty dla termomodernizacji budynków zapewnią wyższy standard energetyczny?

Sejm 29 września przyjął ustawę o poprawie warunków mieszkaniowych. Głównym celem nowych przepisów ma być poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i rozwinięcie budownictwa mieszkaniowego dla osób o niższych dochodach. Kto skorzysta na zmianach?

Do jakich podmiotów skierowane są nowe przepisy?

Zgodnie z założeniami, środki publiczne będą przekazywane w ramach grantu na pokrycie części kosztów instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach wielomieszkaniowych oraz na remonty i modernizacje takich obiektów.

Dzięki temu gminy mogą zyskać nawet 80% pokrycia kosztów związanych z remontowaniem budynków, a w przypadku obiektów zabytkowych nawet 90%. Oczywiście pod pewnymi warunkami. Jest nim m.in. to, że zostanie w nim wymienione źródło ciepła na niskoemisyjne albo gdy budynek zostanie podłączony do sieci ciepłowniczej.

Fundusze na termomodernizację mają być przekazywane w ramach premii i grantu niezależnie od podmiotu, który jest właścicielem budynku. Ustawa przewiduje także środki na pokrycie kosztów remontów zamieszkałych mieszkań komunalnych.

W rezultacie skorzystają z programu nie tylko gminy będące właścicielami mieszkań komunalnych, ale także wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

Nie tylko premie i granty w ramach nowych regulacji

Poza poprawą warunków mieszkaniowych nowe przepisy mają pobudzić program budownictwa socjalnego.

Jeśli bowiem gmina spełni podwyższone standardy efektywności energetycznej dzięki termomodernizacji i remontom, będzie mogła uzyskać nawet 60% wsparcia państwa w przypadku społecznych mieszkań czynszowych i do 95% w przypadku mieszkań komunalnych.

To dobra wiadomość dla wszystkich osób, których nie stać na własne lokum, a ich potrzeb mieszkaniowych do tej pory nie były w stanie zaspokoić gminy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *