Użytkowanie wieczyste gruntów pod budynkami dla spółdzielni mieszkaniowych? Jest projekt ustawy

Ministerstwo Rozwoju i Technologii pracuje nad projektem nowej ustawy o uregulowaniu praw do gruntów zabudowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe. Przyjęcie nowych przepisów miałoby na celu ustabilizowanie sytuacji prawnej osób posiadających spółdzielcze prawa do lokali.

Kto skorzysta na wprowadzeniu nowych regulacji

Projektowana ustawa ma na celu przyznanie spółdzielniom mieszkaniowym roszczenia o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego gruntów, na których posadowione są budynki wybudowane przez spółdzielnię.

Dodatkowo projekt zakłada możliwość nieodpłatnego przeniesienia na spółdzielnię prawa własności znajdujących się na takich gruntach budynków. Rozwiązanie to ma dotyczyć gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego, jak również tych, które zostały wybudowane przez spółdzielnię po 5 grudnia 1990 r.

W efekcie spółdzielnie zyskają możliwość uregulowania stanu prawnego gruntów, na których wybudowały bloki. Nowe rozwiązanie zakłada prostszą procedurę administracyjną w realizacji tego roszczenia.

Uprawnieni do spółdzielczych praw też zyskają

Planowana ustawa nie tylko ma na celu uregulowanie stanu prawnego gruntów w odniesieniu do spółdzielni mieszkaniowych. Zyskają także osoby, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub ekspektatywa ich ustanowienia.

Projektowana ustawa umożliwi łatwiejszy obrót tymi prawami, które do tej pory w przypadku braku uregulowania sytuacji prawnej gruntów było bardzo utrudnione. Jeśli nowe przepisy zostaną przyjęte w zakładanym kształcie, osoby posiadające takie prawa do lokali będą mogły nie tylko założyć dla nich księgę wieczystą, ale także przekształcić je w odrębną własność.

Projekt ma zostać złożony pod obrady Rady Ministrów IV kwartale tego roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *