Świadectwo energetyczne obowiązkowe także przy najmie

Od 28 kwietnia 2023 roku wchodzą w życie znowelizowane przepisy ustawy o charakterystyce energetycznej i Prawa budowlanego.

Dokument będzie obowiązkowy nie tylko przy sprzedaży domu czy mieszkania, ale także przy najmie. Informacja o certyfikacie energetycznym będzie musiała pojawić się już w ogłoszeniu, a za jego brak będzie groziła wysoka kara.

Świadectwo energetyczne przy najmie

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, w którym określa się wymiar zapotrzebowania na energię niezbędną w celu zabezpieczenia potrzeb energetycznych wynikających z użytkowania budynku lub lokalu.

Do tej pory wymagane było przy nowych budynkach. Ma się to jednak zmienić od 28 kwietnia. Od tego momentu dokument będzie wymagany również dla starszych obiektów i lokali, także wynajmowanych.

Zgodnie z nowymi przepisami właściciel budynku lub jego zarządca będzie przy zawarciu umowy najmu miał obowiązek przekazania najemcy kopię świadectwa charakterystyki energetycznej. Co ważne, obowiązek ten będzie obligatoryjny. Oznacza to, że najemca nie będzie mógł się zrzec prawa do uzyskania tego dokumentu.

Informacja o dokumencie będzie także musiała być zawarta w ogłoszeniu o najmie. Wprowadzenie nowego obowiązku zdaniem ekspertów prawdopodobnie spowoduje wzrost i tak już niemałych stawek czynszu.

Jaki jest koszt świadectwa charakterystyki energetycznej?

Sporządzenie świadectwa energetycznego wiąże się z dodatkowymi kosztami obciążającymi właściciela wynajmowanego mieszkania. To oznacza, że będzie zobowiązany do sporządzenia tego dokumentu.

To z kolei jako czynność generująca dodatkowe koszty może wpłynąć na wysokość stawki czynszu. Zatem za dokument finalnie prawdopodobnie zapłaci najemca.

Według przepisów koszt sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej ma się wahać od 300 do nawet 1000 zł. Cena ta zależy od lokalizacji, wielkości obiektu oraz jego przeznaczenia.

Co ważne, obowiązek ten dotyczy także wynajmowanych części budynku. Wówczas dokument ma dotyczyć stanowiącej przedmiot najmu części obiektu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *