Świadectwo energetyczne – kto może je wystawiać?

Już od 28 kwietnia 2023 r. jest ogromna rewolucja w nieruchomościach. Wszystko za sprawą wejścia w życie nowelizacji ustawy o charakterystyce budynków oraz ustawy – Prawo budowlane, która wprowadza obowiązek posiadania świadectwa energetycznego dla lokali i budynków. Kogo dotyczą zmiany i kto może wystawiać taki dokument?

Czym jest świadectwo energetyczne?

Pojęcie świadectwa energetycznego nie jest nowe. Do tej pory obowiązkowe były dla nowych budynków, jednak od 28 kwietnia mają być konieczne, także dla tych wybudowanych wcześniej. Świadectwo energetyczne to inaczej paszport energetyczny czy certyfikat, który sporządzany jest na podstawie oceny energetycznej budynku.

Polega ona na obliczeniu zapotrzebowania konkretnego domu na energię konieczną do ogrzania, wentylacji, klimatyzacji i oświetlenia oraz uzyskania ciepłej wody. Taki dokument niezbędny jest podczas sprzedaży mieszkania czy domu, jednak do tej pory obowiązkowy był jedynie dla budynków nowych.

Od końca kwietnia ma być obowiązkowy także dla obiektów wybudowanych przed 2009 rokiem. Jak uzyskać świadectwo energetyczne? Mogą je wystawiać jedynie osoba, która ma odpowiednie kwalifikacje.

Kto może wystawiać świadectwo energetyczne?

Zgodnie z art. 17 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków dokument wydaje osoba, która:

  • Posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  • Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za m.in. przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów oraz
  • Ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł zawodowy np. inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu albo
  • Inne studia wyższe oraz studia podyplomowe, których program uwzględnia wykonywanie audytów energetycznych budynków, energooszczędne budownictwo i odnawialne źródła energii.

Dokument może także sporządzić osoba, która posiada uprawnienia budowlane w myśl art. 14 ustawy Prawo budowlane. Zatem świadectwo energetyczne może wystawić zarówno projektant budynku jak i osoba, która posiada do tego uprawnienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *