Sejm znowelizował ustawę odległościową. Wiatraki będą mogły stanąć minimum 700 metrów od budynków mieszkalnych

Przegłosowano zmianę ustawy odległościowej. Zgodnie z nowymi przepisami turbiny wiatrowe będą mogły być stawiane w odległości co najmniej 700 metrów od zabudowań mieszkalnych.

Zmiana ustawy jest jednym z 37 kamieni milowych, które Polska musi spełnić w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności, aby otrzymać pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy.

Turbiny wiatrowe po nowemu

Zgodnie z nowymi przepisami, nowe turbiny wiatrowe będą mogły być stawiane wyłącznie na podstawie zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu. Podstawą dla określenia minimalnej odległości między dziesięciokrotnością wysokości turbiny, nazwana reguła 10H, a 700 m dla budynków mieszkalnych mają być konkretne wyliczenia.

Według założeń ustawy mają one być efektem przeprowadzonej analizy strategicznej oddziaływania na środowisko. Ocena ta ma m.in. brać pod uwagę wpływ emisji hałasu na zdrowie okolicznych mieszkańców i otoczenie. Co ważne, gmina będzie mogła odstąpić od wykonania analizy w wypadku, gdy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przewiduje lokalizację turbiny wiatrowej.

Ustawa określa również minimalne odległości turbin wiatrowych od linii przesyłowych energii elektrycznej oraz znosi zakaz budowy domów w pobliżu już istniejących elektrowni wiatrowych.

Czym jest zasada 10H?

Określona powyżej zasada 10H zgodnie z ustawą ma obowiązywać w przypadku parków narodowych, natomiast w odniesieniu do rezerwatów przyrody limit ten ma wynosić 500 m.

Jeśli natomiast chodzi o inne formy ochrony przyrody, odległość lokalizacji turbiny ma określać decyzja wydawana dla konkretnej inwestycji. Dodatkowym wymaganiem zgodnie z nowymi przepisami będzie zagwarantowanie przez inwestora co najmniej 10% mocy zainstalowanej elektrowni wiatrowej mieszkańcom gminy, na której zlokalizowana ma być turbina wiatrowa.

Według nowelizacji mogliby oni korzystać z energii elektrycznej jako prosumenci wirtualni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *