Polski Ład – zmiany w najmie prywatnym

Od stycznia 2023 roku najem prywatny będzie rozliczany tylko w formie ryczałtu.

Ryczałt będzie wynosił 8,5% do kwoty 100 tysięcy przychodu rocznie i 12,5% od nadwyżki przychodu powyżej 100 tys. rocznie.

Obecnie (w roku 2022 tzw. przejściowym) jest wybór, można rozliczać się na zasadach ogólnych bądź ryczałtem, po styczniu 2023 roku będzie tylko forma rozliczeń ryczałtowa od przychodów ewidencjonowanych.

Jak ryczałt wpłynie na dochody?

Do tej pory, rozliczając najem prywatny na zasadach ogólnych można było do źródeł kosztów uzyskania przychodu zaliczać wydatki na wykończenie nieruchomości, remont, odsetki od kredytu, amortyzację.

Ryczałt płaci się od przychodu, a więc wynajmujący nie będą mogli pomniejszać podstawy swojego opodatkowania kosztami uzyskania przychodu, jak to czynią obecnie, przy rozliczeniach na zasadach ogólnych.

Rozliczając najem prywatny ryczałtem można to zrobić wspólnie z małżonkiem, tak jak przy zasadach ogólnych. Osiągnięte przychody z najmu małżonkowie rozliczają po połowie. Rozliczenia całości przychodu może dokonać tylko jedno z małżonków.

Wyjściem z sytuacji braku możliwości rozliczania kosztów, może być założenie własnej działalności gospodarczej. Wtedy właściciel wynajmujący będzie mógł odliczać koszty związane z najmem, od podstawy opodatkowania.

Drugim sposobem na zmniejszenie wysokości podatku, jest zmiana umów najmu. Zawsze proponowałam, aby w umowie wpisywać oddzielnie czynsz dla właściciela, do spółdzielni, opłaty za media.

Wtedy właściciel płaci mniejszy podatek, od rzeczywistego przychodu. Trzeba jednak przez pięć lat przechowywać wszystkie faktury i rachunki opłacane na rzecz spółdzielni czy dostawców energii bądź gazu. Można w umowie również zapisać, że woda i CO będą rozliczane oddzielnie, wg liczników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *