Podatek od nieruchomości – zmiany w 2022 roku

Od 1 stycznia 2022 podniesiona została górna granica wymiaru podatku od nieruchomości. Właściciele mieszkań i gruntów już zmuszeni są do sięgania głębiej do kieszeni w największych miastach w Polsce. A to, jak przewidują ekonomiści jeszcze nie koniec podwyżek.

Co się zmieniło w podatku od nieruchomości?

Od początku tego roku zwiększyły się stawki podatku od nieruchomości. Ministerstwo Finansów ustaliło górny próg opodatkowania, jednak to władze gmin decydują, w jakiej wysokości. Zasadniczo to gmina decyduje, czy ustali go w maksymalnym progu, czy jego wysokość obniży.

Najczęściej jednak władze gminne korzystają z tej pierwszej opcji. W porównaniu z rokiem ubiegłym kwota należnego podatku od nieruchomości mogła wzrosnąć nawet o 4,71%, zatem niemało. Podwyżka dotknęła nie tylko właścicieli mieszkań czy domów, ale także tych, którzy mają działki.

Kogo dotyczy podatek od nieruchomości?

Obowiązek płacenia podatku od nieruchomości dotyczy nie tylko właścicieli mieszkań czy domów, ale także użytkowników wieczystych czy samoistnych posiadaczy nieruchomości. Jednak przepisy przewidują wyłączenie niektórych nieruchomości z opodatkowania.

Zgodnie z przepisami z opodatkowania zwolnione są m.in. grunty rolne i leśne (o ile nie stanowią przedmiotu działalności gospodarczej), grunty należące do państw obcych i organizacji międzynarodowych, grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi (za wyjątkiem zbiorników sztucznych) czy nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych.

Nowe uprawnienia gmin sprawiły, że niektóre z nich już zdecydowały się na maksymalne określenie wymiaru podatku. Najwyższą kwotę daniny już płacą mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Gdańska, Poznania, Łodzi i Szczecina. I nic nie wskazuje na to, aby inne gminy nie zdecydowały się na podobne kroki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *