Definitywny koniec użytkowania wieczystego. Rząd przyjął projekt nowej ustawy

Użytkowanie wieczyste gruntów pod budynkami mieszkalnymi jako relikt przeszłości odeszło w zapomnienie. Teraz zmiany mają dotyczyć gruntów oddanych z użytkowanie wieczyste firmom i spółdzielniom. Projekt ustawy jest już w Sejmie i niedługo posłowie mają się nim zająć.

Użytkowanie wieczyste – twór podobny do własności, ale nią nie będący

Konstrukcja użytkowania wieczystego gruntów zawsze budziła sporo kontrowersji. Osoba, której oddano daną nieruchomość, nie była jej właścicielem i nie była na równi traktowana jako pełnoprawny właściciel.

Taki grunt mógł być przedmiotem sprzedaży, jednak zanim użytkownik wieczysty mógł faktycznie zbyć taki grunt, co do zasady Skarbowi Państwa przysługiwało prawo pierwokupu. To znacznie utrudniało obrót niezabudowanymi działkami i bywało przyczyną wielu komplikacji prawnych i faktycznych.

Teraz ma się to zmienić, gdyż rządzący zapowiadają całkowitą eliminację prawa użytkowania wieczystego z systemu prawa. Nie jest to żadna nowość.

Od 2019 roku grunty w użytkowaniu wieczystym pod budynkami mieszkalnymi już zostały przekształcone we własność. Teraz pora na kolejne.

Likwidacja użytkowania wieczystego w Polsce

Po zmianach dotyczących gruntów pod budynkami mieszkalnymi przyszła pora na pozostałe grunty. W poprzednią środę rząd przyjął projekt ustawy, zgodnie z którą w prawo własności ma zostać przekształcone użytkowanie wieczyste gruntów będących w posiadaniu firm czy spółdzielni mieszkaniowych.

W ten sposób ma zostać zakończona reforma prawa dotycząca całkowitej likwidacji tego tworu quasi-własnościowego. Okazuje się, że w Polsce jest aż 400 tys. nieruchomości będących wciąż w użytkowaniu wieczystym.

Według założeń nowej ustawy ich forma prawna ma zostać zmieniona. Jednak nie będzie odbywać się to automatycznie, jak miało to miejsce w przypadku gruntów pod budynkami mieszkalnymi. Będzie trzeba złożyć odpowiedni wniosek, choć według rządzących będzie on rozpatrywany pozytywnie.

Czy wartość wykupu będzie można rozłożyć na raty, jak w przypadku nieruchomości mieszkalnych? Trudno powiedzieć. Na razie czekamy na ostateczną formę nowej ustawy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *